"APRENC"
Fotografia digital sense retocar. Plaça Catalunya. Barcelona. Juny 2007