"ABSTRACCIÓ ACCIDENTAL"
Fotografia digital amb mòbil, sense retocar.
Can Cadena, Valldoreix, 1 de desembre de 2023