"TALLER DE MODEL FIRART" 2001-2002
Llibre d'artista realitzat en el taller de model de l'associació FIRART, 18 x 25,5 x 2cm
65 planes treballades en diferents tècniques: llapis, aquarel·la, bolígraf...
"TALLER DE MODELO FIRART"
Libro de artista realizado en el taller de modelo de la asociación FIRART.
65 páginas trabajadas con diferentes técnicas: lápiz, acuarela, bolígrafo...