"SORTIDA A CERET"   2008
Llibre blanc del Museu de Ceret, 20,5 x 22 x 2,5cm
58 planes. Fotografies, aquarel.les i afegits varis.
Propietat de l'artista.


"SALIDA A CERET"   2008
Libro blanco del Museo de Ceret.
58 páginas. Fotografías, acuarelas y añadidos varios.
Propiedad del artista.