"MINI APUNTS DE MODEL"   gener-febrer 2002
Bolígraf. Guardes: 4'6 x 6'3 x 1cm. 43 dibuixos
Selecció d'algunes planes
"MINI APUNTES DE MODELO"   Enero-Febrero 2002
Bolígrafo. Tapas: 4'6 x 6'3 x 1cm. 43 dibujos
Selección de algunas páginas