"LLIBRE DE VISITES. HOMENATGE A BROSSA"
2005

ADOLF

La poesia gairebé surrealista de Joan Brossa, i els seus objectes poètics manipulats
m'han inspirat a utilitzar una màquina d'escriure relativament antiga amb un paper llarguíssim,
i presentar-la com un objecte escultòric relacionat amb l'art de l'escriptura,
però alhora buscant una interactivitat amb el públic de l'exposició,
convidant-lo a participar físicament, o sigui, escribint amb la màquina d'escriure,
i creant entre tots un document-llibre-objecte que quedarà per sempre.
Llavors, aquest environament escultòric en homenatge a Brossa té dues característiques:
és una obra que pertany a l'exposició,
i al mateix temps també pretèn ser el "llibre de visites" de la mateixa exposició,
on el públic pot comentar les obres exposades, criticar-les,
o fer la seva aportació particular poètico-literària.
Un cop finalitzada l'exposició, el rotlle de paper serà muntat en dos cilindres de fusta o cartró,
de manera que es permeti la seva lectura.

 

Exposat a la col.lectiva de FIRART per l'ANY INTERNACIONAL DEL LLIBRE I LA LECTURA 2005.
"Lectura plàstica del text literari".
Del 25 de maig al 3 de juliol de 2005.
Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès.
Amplada del full: 23cm. Llargària: 260cm
Expuesto en la colectiva de FIRART para el AÑO INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 2005.
"Lectura plástica del texto literario".
Del 25 de Mayo al 3 de Julio de 2005.
Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès.
Anchura de la hoja: 23cm. Largo: 260cm

 

Fragments dels textos escrits
Fragmentos de los textos escritos