"LLIBRE DE VISITES ADOLF taller d'art"   2001-2003 i 2008
Llibre de paper fet a mà del Museu molí paperer de Capellades, 17 x 23 x 4,5cm
El 13-05-08 escric la darrera plana i el qualifico de llibre d'artista.
Propietat de l'artista.

"LIBRO DE VISITAS ADOLF taller d'art"   2001-2003 y 2008
Libro de papel hecho a mano del Museo molino papelero de Capellades.
El 13-05-08 escribo la última página y lo califico de libro de artista.
Propiedad del artista
.
El dimarts 13 de maig de 2008,
després d'anys i anys de no tocar
aquest llibre, li "concedeixo"
la categoria de llibre d'artista,
acabat o inacabat, com es vul-
gui, però obra d'art en tota
regla i a tots els efectes.

ADOLF
Valldoreix 13-05-08