"LLIBRE D'ARTISTES CONJUNT ENTRE PILAR i ADOLF"   22-02-2001 / 13-09-2001
Tècnica mixta (llapis, tinta, collage...), guardes: 8 x 10'6 x 2cm, 81 planes dibuixades
Llibre d'artista realitzat amb la pintora Pilar Pascual, alternant les intervencions d'un i altre artista, i influentciant-se mútuament.
Selecció d'algunes planes
"LIBRO DE ARTISTAS CONJUNTO ENTRE PILAR i ADOLF"   22-02-2001 / 13-09-200
Técnica mixta (lápiz, tinta, collage...), tapas: 8 x 10'6 x 2cm, 81 páginas dibujadas
Libro de artista realizado con la pintora Pilar Pascual, alternando las intervenciones de uno y otro artista, e influenciándose mútuamente.
Selección de algunas páginas