"10 APUNTS DE MODELS LÍQUIDES" 2003-2007
Llibre d'artista realitzat en el taller de model de l'associació FIRART, 16 x 22 x 0,5cm
Aquarel·la.
"10 APUNTES DE MODELOS LÍQUIDAS"
Libro de artista realizado en el taller de modelo de la asociación FIRART.
Acuarela.