. 
"Arbre i figura al claustre" 1998
Aiguafort, aiguatinta i punta seca
planxa de 8,3 x 12,4 cm
"Arbol y figura en el claustro"
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
"Tree and figure in cloister"
Etching, aquatint and dry point


                        6

No em sedueix cap atzarós futur
ni el riu d'aigües incertes del present
no m'empeny endavant. Em vull ingenu
de tan subtil, per poder seure a l'ombra
de l'arbre vell de la memòria, sense
neguits ni sobresalts. A poc a poc
destriaré figures i presències,
buidors i esclats, albades i captards,
per perfilar el tosc retrat de mi
que algú potser conservarà amb afecte.

Miquel Martí i Pol
SUITE DE PARLAVÀ

Edicions 62 - Barcelona