La Sagrada Família

"LA SAGRADA FAMÍLIA"  maig 2020
Aiguafort

Planxa de 25 x 33cm

Sèrie de 300 estampes numerades i signades sobre paper Guarro Superalfa de 270gr i de 35 x 45cm,
i un màxim de 30 proves d'artista amb diferents colors i mides de paper.

Cada estampa costa 60€.
Si es compren dues o més, cada una tindrà un preu de 50€.

(La planxa es ven a la oferta més alta rebuda durant el temps que duri l'estampació. Actualment és de 200€)



Procès de realització.

Amb la planxa de zenc protegida amb vernís, vaig dibuixant amb un burí:














Aquí la planxa acabada de dibuixar:





La planxa dins una solució d'àcid nítric amb aigua:






Vídeo de la neteja de la capa de vernís:






La planxa de zenc ja totalment gravada:





ODA NOVA A BARCELONA
Joan Maragall

(...)
A la part de Llevant, mistic exemple,
com una flor gegant floreix un temple
meravellat d'haver nascut aquí,
entremitj d'una gent tant surruda i dolenta,
que se'n riu i flastoma i es baralla i s'esventa
contra tot lo humà i lo diví.
Mes, en mitj la miseria i la rabia i fumera,
el temple (tant se val!) s'alça i prospera
esperant uns fidels qu'han de venir.
(...)

(Aquesta Oda, escrita arran dels greus esdeveniments del 1909, va publicar-se a Barcelona el 1910).