"LA VENUS DEL MIRALL" 2012
Llapis sobre paper, 67 x 87cm
"LA VENUS DEL ESPEJO"
Lápiz sobre papel

"VENUS IN THE MIRROR"
Pencil on paper

 

Fragment del dibuix