"SEQÜÈNCIA DE 3 PORTES SOBRE UNA PORTA" 2000
Oli sobre porta de fusta, 57'5 x 127cm
Obra en el catàleg
de l'exposició "25è aniversari de l'Escola d'Art de Sant Cugat".
Museu de Sant Cugat, Casa Aymat. Sant Cugat del Vallès, 2005.

"SECUENCIA DE 3 PUERTAS SOBRE UNA PUERTA"
Óleo sobre puerta de madera, 57'5 x 127cm
Obra en el catálogo de la
exposición "25º aniversario de la Escola d'Art de Sant Cugat".
Museu de Sant Cugat, Casa Aymat. Sant Cugat del Vallès, 2005.

"3 DOORS ON A DOOR SEQUENCE"
Oil on door wood, 57'5 x 127cm