"Can Bell"
1999
Oli sobre tela, 116 x 89cm
Premi Local en el XII Premi de Pintura Ràpida "Francesc Cabanas i Alibau"
27 juny 1999 - Sant Cugat del Vallès
Premio Local en el XII Premio de Pintura Rápida "Francesc Cabanas i Alibau"
27 Junio 1999 - Sant Cugat del Vallès
Local Prize at XII Fast Painting Prize "Francesc Cabanas i Alibau"
June 27th 1999 - Sant Cugat del Vallès