"FAÇANA DE TUIXÉN AMB ELEMENTS CONSTRUCTIVISTES" 2001
Oli sobre tela, 130 x 89 cm
"FACHADA DE TUIXÉN CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVISTAS"
"TUIXÉN FAÇADE WITH CONSTRUCTIVE ELEMENTS"