L'artista i l'obra    El artista y la obra    The artist and the work

"PERRUQUERIA AMB REFLEXES QUASI SEQÜENCIALS"  2001
Oli sobre tela, 116 x 89cm (80F)
"PELUQUERÍA CON REFLEJOS CASI SECUENCIALES"  2001
Oleo sobre tela, 116 x 89cm (80F)
"BARBERSHOP WITH ALMOST SEQUENTIAL REFLECIONS"  2001
Oil on canvas, 116 x 89cm (80F)