"MOTOCICLETA MIG DESMUNTADA DAVANT UNA PORTA"  2000  Oli sobre tela, 130 x 89cm
"MOTOCICLETA MEDIO DESMONTADA DELANTE DE UNA PUERTA"


(l'obra durant la realització)