"CONJUNT D'ELEMENTS EN UNA PORTA"
1998
Oli sobre tela
"CONJUNTO DE ELEMENTOS EN UNA PUERTA"
"SET OF ELEMENTS ON A DOOR"