"El gall del monestir"
1996
Oli sobre tela, 27 x 41 cm