"A QUATRE ULLS"
Llibre d'artista conjunt entre MIQUEL PELLICER i ADOLF, 30,4 x 24,7 x 1,1cm
juny 2002 - abril 2005 - 30 planes treballades en diferents tècniques