Per tal de fer una nova imatge de la serie, cada un dels dos artistes visuals s'inspira en la imatge anterior del seu company.
In order to make a new image of the serial, each one of the visual artists is inspired in the previous work of the other artist.
Para hacer una nueva imagen de la serie, cada uno de los dos artistas visuales se inspira en la imagen anterior de su compañero.