"La guilla" febrer 2013
Encàrrec de l'ANC Sant Cugat, sense remunerar, per a il·lustrar alguns missatges informatius.

 

Exemple de missatge, del juliol de 2013: