"Apunt ràpid de tres finestres de Can Bell, i reinterpretació a tinta, encara més ràpida"
Aiguafort i tinta. Planxa de 12 x 8 cm, paper de 24 x 31'5 cm
"Apunte rápido de tres ventanas de Can Bell, y reinterpretación a tinta, aún más rápida"
"Can Bell's three windows fast sketch, and ink reinterpretation, still faster"