Gravat de Sant Jordi
 
"SANT JORDI 2019"  2019
Aiguafort acolorit amb aquarel·la
Proves d'Artista
Planxa de zenc
-15?-

Gravat Sant Jordi i planxa