Rosa gravada

"ROSA D'ULL" 2019
Gravat a l'aiguafort retallat retocat amb aquarel·la, P.A. 2, sobre paper, sobre tela, 8 x 8 x 4cm
Grabado al aguafuerte recortado retocado con acuarela, P.A. 2, sobre papel, sobre tela
Engraved trimmed, watercolor retouched, P.A. 2, on paper, on canvas


Disseny d'una samarreta dissenyada pel mateix artista amb els 16 "ulls" que va fer per a l'exposició col·lectiva "Ulls que miren" a Pou d'Art, Sant Cugat del Vallès:

ullsquemiren