transferència
transferencia

Tècnica artística consistent en transferir una imatge, que pot ser una fotografia, fotocòpia, paper imprès, etc., a un altre suport.
Normalment es fa aplicant determinats líquids i amb molta pressió.
També s'anomena així l'obra resultant.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat