saturació
saturación

Grau d'intensitat de la puresa d'un color, és a dir, la quantitat de color pur que hi ha en un determinat matís d'un color.
Com més saturat és un color, més viu i intens és, com menys saturat, més gris.

Veure: color saturat

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat