poder colorant
poder colorante

Força colorant d’un pigment i la seva capacitat per tenyir amb el seu color el blanc o una mescla.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat