pla pictòric o vertical (o de projecció, o òptic)
plano pictórico

Superfície vertical interposada entre l'ull de l'observador, o centre de projecció o de vista, als objectes que hom vol representar o són representats.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat