perspectiva aèria
perspectiva aérea

Perspectiva que s'ocupa de la representació de l'aire o l'atmosfera que envolta els objectes o escenes. Ús del color i del to per a indicar espai i allunyament.
També s'utilitza el terme per a la perspectiva que té el punt de vista a bastant alçada, oferint la sensació d'una visió aèria del paisatge.

En quant al primer aspecte, els colors càlids, les formes clarament definides i els marcats contrastos de to tendeixen a avançar cap el plànol del quadre; mentre que els colors freds, les formes i els contrastos de to menys definits i esvaïts apareixen més allunyats. Un mateix color és més tènue com més lluny és de nosaltres, per causa del vapor d'aigua que hi ha a l'aire.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat