ombrejat
sombreado

Mètode utilitzat per a donar un aspecte tridimensional a les coses que dibuixem, ja sigui variant la pressió del llapis o carbonet que utilitzem, canviant la duresa del llapis, o mitjançant trames paral·leles per a crear més o menys densitat.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat