Hiperrealisme
Hiperrealismo

Moviment artístic que aspira a una representació fotogràfica que provoqui confusió amb la realitat mateixa fent servir els mitjans tècnics i fotogràfics de manipulació de les imatges.
Nascut als EUA als anys 60, fou promogut a Europa a principis dels anys setanta.
Actualment s'acostuma erròniament a qualificar d'hiperrealista a qualsevol obra molt realista.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat