esgrafiat
esgrafiado

Decoració d'algunes façanes consistent en un motiu bicolor en dos plans de morter, resultat de gratar amb un punxó els dibuixos traçats prèviament a la capa superficial d'arrebossat i fer-la saltar perquè es vegi la capa de sota, de diferent color.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat