Divisionisme o Puntillisme o Neoimpressionisme
Divisionismo o Puntillismo o Neoimpresionismo

Moviment postimpressionista del 1880 que defensava la necessitat de pintar aplicant el color sense mesclar, és a dir, pur, en punts o petits traços, aplicant les lleis de la mescla visual dels colors, de manera que la fusió del color no es realitzés en el quadre, sinó a l'ull de l'espectador a l'observar l'obra a una certa distància, obtenint així una gran sensació de vibració lluminosa.
Seurat i Signac, entre d'altres, usaren aquest estil.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat