dissolvent
disolvente

Líquid que s’utilitza per diluir la pintura. S’evapora completament i no té efectes aglutinants sobre el pigment. Ho són l'essència de trementina, el símil d’aiguarràs, etc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat