díptic
díptico

Treball fet en dos suports que es poden tancar com un llibre.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat