Constructivisme
Constructivismo

Moviment dins l'art abstracte de principis del segle XX. Busca construir estructures armòniques mitjançant formes geomètriques abstractes.
Alguns artistes del moviment eren Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenko i El Lissitzky.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat