color, temperatura del
color, temperatura del

Mesura del color en graus Kelvin emesos per una font de llum. Per exemple, la llum de tungsté és més groga que la llum del sol.
Cal tenir en compte la qualitat de la llum a l'hora de pintar amb colors.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat