bust
busto

Representació d'una figura humana que comprèn el cap, el coll, les espatlles i el naixement dels braços i el pit.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat