"SEQÜÈNCIA DE RODET AMB FRAGMENTS DE MODEL ESTIRADA AL TERRA" 1998
Contacte fotogràfic d'un rodet, 30 x 37 cm
"SECUENCIA DE CARRETE CON FRAGMENTOS DE MODELO ESTIRADA EN EL SUELO"
Contacto fotográfico de un carrete
"SPOOL SEQUENCE WITH FRAGMENTS OF STRETCHED MODEL ON THE FLOOR"