"SEQÜÈNCIA DE MODEL AMB ROBA BLANCA" 2000
Fotografia en color, 64 x 15 cm
"SECUENCIA DE MODELO CON ROPA BLANCA"
"SEQUENCE OF MODEL WITH WHITE CLOTHES"