"SEQÜÈNCIA DE MODEL AMB MANIQUÍ ACOLORIDA" 2000
Fotopintura. Fotos en blanc i negre i aquarel.la, 40 x 50 cm

"SECUENCIA DE MODELO CON MANIQUÍ COLOREADA"
Fotopintura. Fotos en blanco y negro y acuarela
"SEQUENCE OF MODEL WITH COLOURED DUMMY"