"SEQÜÈNCIA AMB FRAGMENTS DE MODEL EN DIAPOSITIVES"  1999 
Diapositives, 72 x 18cm
"SECUENCIA CON FRAGMENTOS DE MODELO EN DIAPOSITIVAS"
Diapositives, 72 x 18cm
"SEQUENCE OF MODELíS FRAGMENTS ON TRANSPARENCIES"
Transparency