"MOVIMENT DEL SOL SOBRE UNA FAÇANA"  2001
Fotografia, 66 x 60cm
Obra en el catàleg de l'exposició Mollet Art '01
"MOVIMIENTO DEL SOL SOBRE UNA FACHADA"
Fotografía, 65'5 x 60cm
Obra en el catálogo de la exposición Mollet Art '01
"SUNíS MOVEMENT OVER A FAÇADE"
Photography
Work included in the catalog of the Mollet Art '01 exhibition