"EXPLORADORA"  2000
Fotografia  retocada amb pintura, 55'5 x 21'5cm
"EXPLORADORA"
Fotografía retocada con pintura
"EXPLORER"
Photograph corrected with paint