"SEQÜÈNCIA AMB LES 4 ÚLTIMES FOTOS D'UN RODET" 1999-2000
Fotografia, 60 x 22cm
Obra en el catàleg de l'exposició Mollet Art '01
"SECUENCIA CON LAS 4 ÚLTIMAS FOTOS DE UN CARRETE"
Fotografía, 60 x 22cm
Obra en el catálogo de la exposición Mollet Art '01
"SEQUENCE WITH THE 4 LAST PHOTOGRAPHS OF A FILM REEL"
Photography, 60 x 22cm
Work included in the catalog of the Mollet Art '01 exhibition