"SEQÜÈNCIA DE MODEL ESCANEJADA"  2002
Imatge escanejada, 105'5 x 80'5cm
"SECUENCIA DE MODELO ESCANEADA"
Imagen escaneada
"SEQUENCE OF A SCANNED MODEL"
Scanned image