"SEQÜÈNCIA DIGITAL DE BAIXA RESOLUCIÓ AMB MODEL ESTIRADA" 2003
Fotografia digital, 20 x 27cm
Sèrie de 10 còpies