"SEQÜÈNCIA DEL MESSENGER" 2003
"SECUENCIA DEL MESSENGER"
Fotografia digital enviada pel Messenger, 38 x 24cm
Sèrie de 10 còpies