"SEQÜÈNCIA DE TRANSFORMACIONS DIGITALS" 2000
Fotografia escanejada i modificada, 34 x 50cm
Sèrie de 10 còpies